Uitleg Vastgoedbeheer

Hof Vastgoedbeheer specialist in financieel, technisch en commercieel beheer.


Wat houdt vastgoedbeheer in?

Wilt u weten wat wij voor u als eigenaar kunnen betekenen? Hier vindt u een overzicht van onze diensten. Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op via het contactformulier onderaan de pagina.

Een vaste contactpersoon

Als eigenaar krijgt u een vaste contactpersoon toegewezen welke te allen tijden beschikbaar is. Een vast contactpersoon betekent dat hij altijd op de hoogte is van de ontwikkelingen betreffende uw portefeuille. Als u vragen heeft kunt u direct bij hem terecht.

Incasseren van de huurpenningen

Wij incasseren namens u, de eigenaar, de huurpenningen. Wij houden voor u controle op het betaalproces. Wanneer zich problemen voordoen zoals te laat of niet betalen, zullen wij direct handelen en passende maatregelen treffen.

Debiteurenbeheer

Ondanks de goede check van nieuwe huurders kan het voorkomen dat een huurder te laat of niet betaald. Als u heeft gekozen voor financieel beheer bij Hof Vastgoedbeheer hoeft u zich hier geen zorgen over te maken.
Wij zullen volgens de W.I.K. (wet op incassokosten) maatregelen treffen.

Wet op incasso:

 • – Herinnering: wordt direct verstuurd, de huurder heeft 14 dagen de tijd om te betalen.
 • – Aanmaning: wordt na 14 dagen verstuurd, de huurder heeft 5 dagen om te betalen, het verschuldigde bedrag wordt verhoogd met 15%, met een minimum van €40,- incassokosten.
 • – Ingebrekestelling: wordt na 5 dagen verstuurd, de huurder heeft 3 dagen om te betalen

In deze gehele procedure is er intensief contact met de huurder via brief, telefoon en e-mail. Tevens wordt u als eigenaar van alle zaken op de hoogte gehouden.

Wanneer onze aanmaanrondes niet tot het gewenste resultaat hebben geleid, zullen wij in overleg met u als eigenaar de te nemen vervolg stappen bespreken. Dit kan inhouden het proces uit handen geven aan een incasso- en gerechtsdeurwaarder. Wij zullen met uw goedkeuring het vervolgproces volgens procedures monitoren en intensief contact onderhouden met de deurwaarder.

Communicatie met de huurder

Alle communicatie met de huurder verloopt via het Hof Vastgoedbeheer team. De huurder dient ons als eigenaar te beschouwen en bij vragen direct tot ons te wenden. Wij zullen indien nodig met u in overleg treden.

Huurafrekening opstellen

Maandelijks stellen wij een huurafrekening voor u op. In de huurafrekening staan de huurinkomsten en uitgaven van o.a. de nutsbedrijven overzichtelijk weergegeven.

Jaarlijkse huurprijsindexering op basis van de cijfers van het CBS

Jaarlijks dient de huurprijs geïndexeerd te worden. Dit dient ook in de huur overeenkomst te zijn opgenomen. De maximale hoogte van de indexering wordt vastgesteld door de overheid. Wij zullen aan de hand van de vastgestelde cijfers de huurprijs indexeren en huurder hiervan op de hoogte brengen.

Afhandelen van onderhoudsmeldingen

Wij behandelen alle onderhoudsmeldingen voor u. Huurders weten wat zij moeten doen in het geval van een onderhoudsmelding of calamiteit. Bij Hof Vastgoedbeheer behandelen wij een melding volgens vaste protocollen en zullen wij de melding beoordelen volgens richtlijnen opgesteld door het ministerie en verwerkt in onze “Hof Vastgoedbeheer onderhoudswijzer”.

Vast aanspreekpunt voor servicemonteurs en vaklieden

Wij zijn namens u het aanspreekpunt voor service- en onderhoudsmonteurs. Wij houden in de gaten of en wanneer de onderhoudsbeurten worden uitgevoerd. Wanneer een eigenaar geen onderhoudscontracten heeft kunnen wij hierin adviseren en u voorstellen aan onze partners.

Opvragen offertes voor te verrichten werkzaamheden

Wanneer er onderhoud uitgevoerd dient te worden zullen wij na overleg met u als eigenaar offertes opvragen bij diverse bedrijven. Deze offertes zullen wij beoordelen en vervolgens aan u voorleggen.

Jaarlijkse controle op installaties

Wij agenderen de jaarlijkse onderhoudscontroles en zorgen dat deze worden uitgevoerd volgens contract. Ook attenderen wij de leveranciers op de uit te voeren onderhoudsbeurten en controleren op de naleving daarvan. Bij uitgevoerde werkzaamheden controleren wij offertes, voorwaarden en facturen. Facturen zullen wij vervolgens verrekenen.

De huurafrekening

Wanneer er werkzaamheden uitgevoerd zijn zullen wij na ontvangst en het beoordelen van de factuur deze verwerken in ons systeem. Wij verrekenen de kosten tot een bedrag welke overeenkomt met 1 maand huur. De betaalde bedragen door worden verrekend met de huurpenningen en het restant bedrag zal aan u worden voldaan.

24/7 storingsdienst voor calamiteiten

Bij calamiteiten en storingen zullen wij hiervoor één van onze partners inschakelen. Wij zijn voor calamiteiten 24/7 te bereiken en werken met gerenommeerde bedrijven welke snel en kordaat actie kunnen ondernemen.

Online omgeving

Via deze online omgeving kunt u met ons meekijken en uw vastgoed in de gaten houden. U krijgt van ons inloggegevens waarmee u in ons systeem kunt meekijken, zodat u kunt zien hoe uw vastgoed ervoor staat. U kunt onder andere zien of de huurder betaald heeft, wanneer de woning weer leeg komt en of er storingen zijn.

Commercieel beheer

Hof Vastgoedbeheer beheert vastgoed van particulieren en groot vastgoedhouders. Voor de verhuur van woningen gebruiken wij ons netwerk met lokale gekwalificeerde verhuurmakelaars. Uw woning verhuren via Hof Vastgoedbeheer heeft veel voordelen. Als u kiest voor commercieel beheer via Hof Vastgoedbeheer wordt u volledig ontzorgd. De voordelen op een rijtje:

 • – Check van de huurders, denk aan betaalgedrag in het verleden
 • – Courtage verspreid betalen over de gehele verhuurperiode
 • – Uw woning wordt aangeboden bij de beste verhuurmakelaars
 • – Zorgeloos verhuren dankzij samenwerking met experts
 • – Uw wensen altijd op nummer 1
 • – De huurovereenkomst wordt voor u opgesteld
 • – Sleuteloverdracht wordt verzorgd door de verhuurmakelaar
 • – Inspectie van de woning op betrouwbare wijze vastgelegd en gedocumenteerd

Schakel ons direct in voor het beheer van uw woning. Laat een bericht achter en wij nemen spoedig contact met u op.

Back to Top