Financieel Beheer

HOF VASTGOEDBEHEER IS SPECIALIST IN FINANCIEEL, TECHNISCH EN COMMERCIEEL BEHEER

Financieel Vastgoedbeheer

Bent u geïnteresseerd in financieel vastgoedbeheer? Hof Vastgoedbeheer neemt voor u de financiële zorgen over. Wat financieel vastgoedbeheer precies inhoudt leest u hieronder.

Een vaste contactpersoon

Als eigenaar krijgt u een vaste contactpersoon toegewezen welke te allen tijden beschikbaar is. Een vast contactpersoon betekent dat hij altijd op de hoogte is van de ontwikkelingen betreffende uw portefeuille. Als u vragen heeft kunt u direct bij hem terecht.

Incasseren van de huurpenningen

Wij incasseren namens u, de eigenaar, de huurpenningen. Wij houden voor u controle op het betaalproces. Wanneer zich problemen voordoen zoals te laat of niet betalen, zullen wij direct handelen en passende maatregelen treffen.

Debiteurenbeheer

Ondanks de goede check van nieuwe huurders kan het voorkomen dat een huurder te laat of niet betaald. Als u heeft gekozen voor financieel beheer bij Hof Vastgoedbeheer hoeft u zich hier geen zorgen over te maken.
Wij zullen volgens de W.I.K. (wet op incassokosten) maatregelen treffen.

Wet op incasso:

  • – Herinnering: wordt direct verstuurd, de huurder heeft 14 dagen de tijd om te betalen.
  • – Aanmaning: wordt na 14 dagen verstuurd, de huurder heeft 5 dagen om te betalen, het verschuldigde bedrag wordt verhoogd met 15%, met een minimum van €40,- incassokosten.
  • – Ingebrekestelling: wordt na 5 dagen verstuurd, de huurder heeft 3 dagen om te betalen

In deze gehele procedure is er intensief contact met de huurder via brief, telefoon en e-mail. Tevens wordt u als eigenaar van alle zaken op de hoogte gehouden.

Wanneer onze aanmaanrondes niet tot het gewenste resultaat hebben geleid, zullen wij in overleg met u als eigenaar de te nemen vervolg stappen bespreken. Dit kan inhouden het proces uit handen geven aan een incasso- en gerechtsdeurwaarder. Wij zullen met uw goedkeuring het vervolgproces volgens procedures monitoren en intensief contact onderhouden met de deurwaarder.

Communicatie met de huurder

Alle communicatie met de huurder verloopt via het Hof Vastgoedbeheer team. De huurder dient ons als eigenaar te beschouwen en bij vragen direct tot ons te wenden. Wij zullen indien nodig met u in overleg treden.

Huurafrekening opstellen

Maandelijks stellen wij een huurafrekening voor u op. In de huurafrekening staan de huurinkomsten en uitgaven van o.a. de nutsbedrijven overzichtelijk weergegeven.

Jaarlijkse huurprijsindexering op basis van de cijfers van het CBS

Jaarlijks dient de huurprijs geïndexeerd te worden. Dit dient ook in de huur overeenkomst te zijn opgenomen. De maximale hoogte van de indexering wordt vastgesteld door de overheid. Wij zullen aan de hand van de vastgestelde cijfers de huurprijs indexeren en huurder hiervan op de hoogte brengen.

Neem vrijblijvend contact met ons op

Back to Top